Københavnerhistorier
Gode råd til jobsøgning - i 1700-tallets København

Gode råd til jobsøgning - i 1700-tallets København

June 23, 2022

Hvad kan en gammel stak jobansøgninger fortælle om livet i 1700-tallets København? Ikke så lidt. For arbejde var dengang som nu helt grundlæggende for de fleste mennesker. Det gav brød på bordet, tøj på kroppen og tag over hovedet. Men arbejdet var også en vigtig social markør. Ikke mindst blandt 1700-tallets københavnere, for hvem pladsen i det sociale hierarki betød uendeligt meget. De bevarede jobansøgninger i Stadsarkivets samlinger fortæller om arbejdets betydning samt om helt almindelige københavneres forestillinger om status, normer og rettigheder i 1700-tallets København.  

Medvirkende: Arkivar ved Københavns Stadsarkiv Peter Wessel Hansen. 

Udforsk de digitaliserede protokoller fra fæstekontorerne, der hjalp tjenestefolk med at finde job i 1800- og 1900-tallets København: https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/erhverv/faestekontorer/ 

Find og bestil bevarede jobansøgninger i starbas, fx her: https://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=13328 

Afsnittet er en del af podcastserien "Københavnerhistorier", som er produceret af historiejournalisterne Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen i tæt samarbejde med Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. 

Københavnerne under luppen – fra politikontrol til frivillige

Københavnerne under luppen – fra politikontrol til frivillige

November 23, 2021

For 200 år siden begyndte myndighederne en omfattende registrering af københavnerne. Byens borgere blev optegnet i mandtal og registre, så politiet vidste, hvor alle var i den hurtigt voksende by. Systemet var en forløber for vore dages personregistrering. I dag er politiets mandtal og registre en værdifuld kilde for slægtsforskere. Siden 2010 har hundredvis af frivillige borgere indtastet de håndskrevne kilder, så de i dag er søgbare og frit tilgængelige på arkivets hjemmeside for alle interesserede. Det giver helt nye muligheder.  

Medvirkende: Arkivarer ved Københavns Stadsarkiv Signe Trolle Gronemann og Anders Møller. 

Se oversigt over alle kilder på nettet: https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/ 

Vær med til at indtaste kilderne som frivillig: https://kbharkiv.dk/deltag/vaer-med-til-at-indtaste-arkivmateriale/  

Læs om de 10 mest brugte digitaliserede kilder: https://kbharkiv.dk/top-10-arkivets-mest-brugte-digitaliserede-kilder/ 

Afsnittet er en del af podcastserien "Københavnerhistorier", som er produceret af historiejournalisterne Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen i tæt samarbejde med Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. 

Det første valg

Det første valg

November 10, 2021

Københavns Rådhus rummer et af byens mange valgsteder. Men det er også hjem for det lokale demokrati. I over hundrede år har Borgerrepræsentationen haft til huse højt hævet over den imponerende rådhushal. I etagerne under ligger Københavns Stadsarkiv. I arkivet findes der referater og spor af borgerrepræsentanternes diskussioner og beslutninger gennem 160 år. Dokumenterne fortæller bydemokratiets historie - fra det spirende demokrati i enevældens sidste årtier, over kvindernes kommunale valgret i 1908 til vore dages bredt favnende demokrati, som på ny fejres på valgdagen hvert fjerde år. 

Medvirkende: Arkivar ved Københavns Stadsarkiv Peter Wessel Hansen og skuespiller Rasmus Hammerich 

Musik: Komponist Mads Koch 

Du kan læse mere om kvindernes valgret på arkivets hjemmeside: https://kbharkiv.dk/de-foerste-kvinder-i-borgerrepraesentationen/ 

Du kan se originale kommunale valgfilm fra 1950’erne og 1960’erne her: www.kbhbilleder.dk  

Du kan få adgang til at læse i Borgerrepræsentationens Forhandlinger ved at besøge arkivet. Se hvordan her: https://kbharkiv.dk/om-os/kontakt/ 

Afsnittet er en del af podcastserien "Københavnerhistorier", som er produceret af historiejournalisterne Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen i tæt samarbejde med Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. 

Det papirløse arkiv

Det papirløse arkiv

October 14, 2021

Nutidens arkivarer arbejder hver dag for at sikre viden om den by og den hverdag, københavnerne lever i. Men til forskel fra tidligere er de nye arkiver ikke af papir, der gemmes i kasser i afkølede mørke rum. De er derimod digitale, opbevares på servere og harddiske i skyen, og det giver nye udfordringer, opgaver og muligheder. Det giver også anledning til interessante diskussioner om retten til at blive glemt, retten til at blive husket og hvordan fremtidens københavnere vil læse og forstå det papirløse arkiv.  

Medvirkende: Digitalarkivar Lars Vangen Christensen og afdelingsleder i Københavns Stadsarkiv Mads Neuhard 

Musik: Komponist Mads Koch 

Afsnittet er en del af podcastserien "Københavnerhistorier", som er produceret af historiejournalisterne Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen i tæt samarbejde med Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. 

Læs mere om Københavns Stadsarkivs arbejde med digitale arkiver her: https://kbharkiv.dk/arkivering/digitale-arkivalier/. Se en liste over digitale arkiver fra København: https://www.starbas.net/av_soeg_res.php?a_id=1&portal=0&retur_link=&it1=1&med_arkivalier=0&titelsoeg=0&poster=10&skabervis=0&soeg_term=%25%25 

Arkivet brænder

Arkivet brænder

October 14, 2021

Storbranden i 1728 var en katastrofe for København. Branden spredte sig lynhurtigt og store værdier gik tabt på få dage. Flammerne nåede også byens rådhus på Nytorv. Her opbevarede man byens ældgamle arkiver, som nu var i fare for at gå op i røg. Men takket være en handlekraftig arkivar blev en lang række vigtige dokumenter reddet. Meget andet gik tabt. Historien minder os om, at vores viden om fortiden afhænger af den kulturarv, der – af den ene eller anden grund – er overlevet til i dag. 

Medvirkende: Arkivar ved Københavns Stadsarkiv Peter Wessel Hansen 

Musik: Komponist Mads Koch 

Afsnittet er en del af podcastserien "Københavnerhistorier", som er produceret af historiejournalisterne Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen i tæt samarbejde med Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. 

Læs om Københavns rådhuse gennem tiden: https://kbharkiv.dk/udforsk/historier-om-koebenhavn/koebenhavns-raadhus-i-500-aar/. Find og bestil arkivalier om branden i 1728: https://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=13315&laes_mere=ja 

De husker besættelsen

De husker besættelsen

October 8, 2021

21. marts 1945 faldt der engelske bomber over København. Målet var Shellhuset, som var Gestapos tilholdssted. Samme dag blev Den Franske Skole på Frederiksberg også ramt - ved en fejl og med bomber tiltænkt det forhadte Shellhuset. Tre københavnere, Kirsten Kirstein, Lizzie Simonsen og Sven Erik Bangsrud fortæller, hvordan de husker den 21. marts 1945, besættelsen og befrielsen. De tre har deltaget i Københavns Stadsarkivs erindringsklub, som er etableret i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 

Medvirkende: Kirsten Kirstein, Lizzie Simonsen og Sven Erik Bangsrud. 

Musik: Komponist Mads Koch 

Afsnittet er en del af podcastserien "Københavnerhistorier", som er produceret af historiejournalisterne Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen i tæt samarbejde med Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. 

Læs mere om Københavns Stadsarkivs erindringsklub: 

https://kbharkiv.dk/deltag/erindringsklub-for-seniorer-65/ 

Du kan finde og læse erindringer om bombardementet af Den Franske Skole, besættelsestiden og meget andet i Københavns Stadsarkivs digitale erindringssamling: https://kbharkiv.dk/udforsk/erindringer/soeg-og-laes-erindringer/ 

Du kan se billeder af bombardementet her: https://kbhbilleder.dk/s%C3%B8g?q=%22Bombardementet%20af%20Den%20Franske%20Skole%22 

 

Stormgade 18 - historien om københavnernes hus

Stormgade 18 - historien om københavnernes hus

September 24, 2021

Rundt om i Københavns Museum i Stormgade 18 findes spor fra den gang bygningen var Overformynderi, børneværn og lagde lokaler til byens uniformerede sundhedsplejersker. Et af de smukke spor efter husets oprindelige funktion er kunstneren Agnes Slott-Møllers glasmosaik af stolte kvinder og børn fra 1902. 

Hør om husets forskellige institutioner og de til tider gribende historier om de københavnere, der gennem tiden har været i kontakt med myndigheder på stedet.  

Medvirkende: Museumsinspektør Kirsten Egholk. 

Musik: Komponist Mads Koch 

Læs mere om Københavns Museum på www.copenhagen.dk 

Afsnittet er en del af podcastserien "Københavnerhistorier", som er produceret af historiejournalisterne Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen i tæt samarbejde med Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. 

Tiggerjagt

Tiggerjagt

September 23, 2021

Tiggerne var en plage i 1700-tallets København. Ingen steder kunne man gå i fred for deres evindelige bønner og fremstrakte hænder. Derfor havde kongen forbudt betleri. Myndighederne kæmpede indædt for at få has på de uønskede elementer. Tiggerjagter, fængsling og tvangsarbejde hørte til dagens orden. Men mange københavnere var mere på tiggernes end myndighedernes side. For de fattige var med til at skabe balance i samfundet og den enkeltes forhold til Gud. 

Medvirkende: Arkivar ved Københavns Stadsarkiv Peter Wessel Hansen 

Musik: Komponist Mads Koch 

Find fortidens fattige i digitaliserede kilder her: https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/fattig-og-forsoergelsesvaesnet-1799-1940/.
Læs om fattighuset Almindelig Hospital: 
https://kbharkiv.dk/almindelig-hospital-aabnede-for-250-aar-siden/.
Søg og bestil arkivalier om Fattigvæsenet i starbas: 
https://www.starbas.net/arkivskaber.php?id=2715 

Afsnittet er en del af podcastserien "Københavnerhistorier", som er produceret af historiejournalisterne Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen i tæt samarbejde med Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. 

Christiania og kampen om København

Christiania og kampen om København

September 16, 2021

2021 er året, hvor fristaden Christiania fejrer sin 50-års fødselsdag. Den store efterkrigstidsgeneration, dem, der var unge i slutningen af 1960’erne og i begyndelsen af 1970’erne, savnede steder at bo – og det på egne betingelser. Forsvarets gamle anlæg, i dag kendt som Christiania, var blevet rømmet og massive murstensbygninger stod klar, mens christianitterne selv begyndte at bygge til. Samtidig indledtes fristadens svære forhold til samfundet omkring, ikke mindst på grund af hashhandlen. 

Medvirkende: Museumsinspektør Kirsten Benn Lykkebo fra Københavns Museum. 

Musik: Komponist Mads Koch 

Afsnittet er en del af podcastserien "Københavnerhistorier", som er produceret af historiejournalisterne Dorthe Chakravarty og Sarah von Essen i tæt samarbejde med Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. 

Du kan se film om kampen om byen og Christianas opståen i den permanente udstilling på Københavns Museum. Vil du vide mere, så gå ind på www.copenhagen.dk 

En gammel historie

En gammel historie

September 15, 2021

Det er ikke let at blive gammel. Måske er det derfor, at mange ældre hellere fortæller om deres barndom og unge år, når de deler deres erindringer med yngre generationer. Ikke desto mindre er historien om de ældres liv og forhold – før og nu – vigtig, for pensionistlivet er ofte en lang og vigtig del af livet. Nye beretninger og gamle sager fra arkivet kan gøre os klogere på livet som ældre i København i dag og for hundrede år siden.  

Medvirkende: Facilitator Britt Boesen og arkivar ved Københavns Stadsarkiv Anders Møller 

Musik: Komponist Mads Koch  

Udforsk kilder om alderdomsforsørgelse for hundrede år siden her: https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/alderdomsforsoergelse-1891-1928/.

Læs om Erindringsklubben for københavnske seniorer 65+: https://kbharkiv.dk/deltag/erindringsklub-for-seniorer-65/  

Podbean App

Play this podcast on Podbean App